Verzekeringsvoorwaarden P.R.O.-Tennis.


Elk seizoen kan het gebeuren dat een cursist langdurig uitvalt tijdens de trainingscyclus. In de lesvoorwaarden staat vermeld dat er onder geen enkele voorwaarde restitutie van lesgeld mogelijk is. Hierdoor moet de cursist het volledige lesgeld moet betalen, terwijl de cursist geen lessen meer kan volgen. P.R.O.-tennis is hiertoe genoodzaakt, omdat de lessen gewoon doordraaien en daarmee ook de kosten.

Om tot een oplossing van dit vraagstuk te komen is het mogelijk u te verzekeren tegen langdurig lesuitval.

U kunt bij de aanmelding aangeven of u hier gebruik van wenst te maken. U vinkt dan JA aan. Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage. Natuurlijk mag u het risico ook zelf dragen en kruist u NEE aan. Een NEE is ook van kracht als u niets aankruist.

Wat zijn de voorwaarden:

1. Bij minimaal 5 weken aaneensluitende afwezigheid wordt het lesgeld over de niet gevolgde lessen voor 100% vergoed. De vergoeding vindt alleen plaats als u tevens een doktersverklaring kunt overleggen.
2. Als redenen voor afwezigheid worden geaccepteerd:
a. ziekte
b. blessure
c. stoppen op medische gronden als gevolg van zwangerschap
3. Afsluiten van de verzekering kan alleen bij het aanmelden, niet op een later tijdstip.

Wat zijn de tarieven:

Zomer: Junioren en senioren groep 8 pers € 5,-

Winter:
- Junioren en senioren groep 8 pers, lessen worden buiten gegeven € 5,-
- Junioren en senioren groep 8 pers, lessen worden in een hal gegeven € 15,-

Junioren: met een jaarprogramma betalen € 15,-


Restitutie wordt dus niet verleend als men zich niet heeft verzekerd tegen de lesuitval !